Versie 25 juni 2020, ter voorbereiding op hervatting 1 juli 2020

Na een aantal maanden de deuren van het trainingscentrum gesloten te hebben gehouden, komen we met de verruiming van de maatregelen rondom het Covid 19- virus ook op het punt dat wij weer onze activiteiten zouden willen hervatten. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen, met mensen die allemaal thuis werken, kinderen die nog steeds niet volledig naar school kunnen en mogen, wordt het geluid van toenemend huiselijk geweld, frustraties en spanningen steeds groter. Om een rol te kunnen spelen in het wellicht verminderen van deze situaties, willen wij graag per 1 juli 2020 weer onze zelfverdediging en weerbaarheidstrainingen hervatten. Wij begrijpen dat de 1,5 meter maatregelen hierin een belemmerende factor zijn.

De essentie van de 1,5 meter maatregel is het beperken van (fysiek) contact door het uit de buurt blijven van zoveel mogelijk mensen. Om mensen (sociale) weerbaarheid en zelfverdediging te leren, is een mate van contact onvermijdelijk. Om toch een invulling aan onze activiteiten te kunnen geven, willen wij graag met een voorstel komen.

In dit protocol staat hoe deelnemers zo veilig mogelijk binnen kunnen oefenen en hoe de overdracht van het COVID-19 virus kan worden beperkt: van sporter naar sporter, van sporter naar medewerker, tussen medewerkers onderling en van medewerker naar sporter. Naast specifieke COVID-19-maatregelen zijn er ook reeds bestaande, aanvullende en/of strengere maatregelen vanuit de kwaliteitsnormen of wetgeving opgenomen in dit document. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en ventilatie. Deze zijn leidend en onverminderd geldig.

Dit is een dynamisch protocol. Richtlijnen en adviezen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of aangepast. Wij zullen elke nieuwe richtlijn baseren op de adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de overheid. Wij willen bij de handhaving samen met politie en gemeenten werken. Bij twijfel of vermoeden van overtreding kan contact worden opgenomen met de politie of de desbetreffende gemeente.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Tegelijkertijd zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de sociale en fysieke veiligheid van haar bewoners.

Algemene richtlijnen

 • Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Was de handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden.
 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een temperatuur hoger dan 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.
 • Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven. Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer naar het trainingscentrum gekomen worden.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot minimaal zeven dagen na de uitslag van de test thuis. Meld de trainingscentrum

dat er bij jou het Coronavirus is vastgesteld.

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de trainingsactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via nl.
 • Gemeentelijk beleid is leidend.

Medewerkers en instructeurs

 • De tijden waarop activiteiten plaatsvinden worden aan de gemeente doorgegeven.
 • De deelnemers moeten zich vooraf online aanmelden.
 • De online registratie wordt gedurende minimaal vier weken bijgehouden

Algemeen

 • Alle protocollen zullen op de eigen website gepubliceerd worden. Dit zal ook op sociale media gedeeld worden.
 • Er zijn duidelijke en transparante instructies voor de gezondheidscheck bij de reservering, dus vooraf aan deelname. De vragen die hierbij moeten worden gesteld.
 • Zieke deelnemers of medewerkers moeten direct naar huis.
 • Trainers en begeleiders van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij aan de activiteiten willen deelnemen. Dit kunnen ze doen in overleg met de huisarts.
 • Er wordt voor een duidelijke visuele borging van de trainingsruimte per tweetal gezorgd.
 • Medewerkers hebben een uitgebreide instructie gekregen over de richtlijnen en op welke wijze er binnen het trainingscentrum gewerkt mag worden. Medewerkers hebben de opdracht gekregen deelnemers er op aan te spreken als ze zich niet aan de richtlijnen houden.
 • Er zal voor maximale ventilatie gezorgd worden tijdens de binnen trainingen.

Reservering

Iedereen die in ons trainingscentrum aan onze zelfverdediging en weerbaarheidslessen wil deelnemen, moet hiervoor reserveren. De reserveringen moeten voor de trainers en andere medewerkers overzichtelijk zijn, zodat voor hen altijd duidelijk is hoeveel mensen er op elk moment in het trainingscentrum aanwezig zijn. Er geldt een maximum van 24 mensen per trainingsruimte. De gegevens dienen bewaard te worden voor contactonderzoek in geval van een mogelijke nieuwe uitbraak. De gegevens worden minimaal vier weken bewaard.

Gezondheidscheck

Iedereen die reserveert, ondergaat een zorgvuldige online gezondheidscheck. Heeft degene die reserveert corona-gerelateerde klachten? Maakt hij of zij deel uit van een lopend contactonderzoek? Ook trainers en andere medewerkers worden voorafgaand aan elke werkdienst gecheckt. Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de trainer of medewerker niet komen werken, of mag de sporter niet naar het trainingscentrum komen. Het werk of de reservering moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bij het betreden van het trainingscentrum kan er op temperatuur gecontroleerd worden. Heeft de deelnemer een temperatuur boven de 38 graden Celsius, zal hem geen toegang verleend worden tot het trainingscentrum.
Sluiten
AANVRAAG PROEFLES
Ik ga akkoord met de Reglementen, huisregels en privacyverklaring van Safe & Fit trainingscentrum.
INFO