RTGB training

Home | RTGB training
RTGB training

Regeling Toetsing Geweldbeersing BOA (RTGB)

Een Bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) kan worden uitgebreid met geweldsbevoegdheden en geweldsmiddelen als dat nodig is.Echter als de BOA in aanraking komt met agressie en geweld tijdens zijn werkzaamheden of bij het aanhouden van een verdachte van een strafbaar feit, kan dit ver strekkende gevolgen hebben bij het aanwenden van geweld. Gemeenten en overheden hebben daarom een geweldsinstructie om de BOA’s geweldsbevoegdheden te geven. Met deze geweldsbevoegdheid mogen de BOA’s gepast geweld aanwenden, en de mate van geweld staat omschreven. De regelgeving omtrent dit geweld is terug te vinden in de geweldsinstructie. Om deze geweldsbevoegdheid te krijgen en te behouden, dient de BOA geoefend en getraind te zijn, dit wordt jaarlijks afgesloten met een theoretisch (kennis) en een praktisch(AZV) toets. Deze toetsen wordt afgenomen door het bureau examinering van de politieacademie.

De trainingen RTGB die de BOA moeten volgen is afhankelijk van de geweldsinstructie en de geweldsmiddelen die de BOA heeft.
De Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA maakt de volgende verdeling:

BOA I: Geweldsbevoegdheid (art. 8 lid 1)
BOA II: BOAI + fouillering (art. 8 lid 3)
BOA III: BOAII + gebruik handboeien
BOA IV: BOAIII + gebruik wapenstok
BOA V: BOAIV + gebruik pepperspray
BOA VI: BOAV + gebruik vuurwapen

De trainingen hebben de uitgangspositie om de BOA om op de juiste wijze toepassen van de theorie Geweldsinstructie (GWI), het op de juiste manier binnen de wettelijke kader de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (AZV) toe te passen, het op de voorgeschreven wijze hanteren van handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Inhoud RTGB training
De inhoud van de training is afhankelijk van de bevoegdheden van de BOA. Voor toetsing van de BOA worden de criteria gebruikt die zijn vastgelegd in Artikel 7, eerste lid van de politiewet 2012.

RTGB Praktijkgericht

Doel training
Met het behalen van de toets RTGB heeft de persoon aangetoond dat hij/zij geoefend en getraind is heeft om de geweldsbevoegdheden toe te passen.Het toepassen van vaardigheden in een veilige en gecontroleerde omgeving iets anders dan het toepassen van deze vaardigheden in een stress volle en realistische omgeving.
Onze trainers hebben veel kennis en ervaring met het trainen van deelnemers van vaardigheden in stressvolle situaties en geven een reëel beeld van de praktijk en het toepassen van de bevoegdheden. Om hiermee om te gaan, moet de deelnemer ervaring op doen in het handelen onder soortgelijke omstandigheden. Door realistische confrontaties na te spelen in een realistische, maar veilige omgeving met ervaren trainers en acteurs, worden de deelnemers getraind in het omgaan met stress volle situaties.