1. Dit is het Privacy Statement van Safe en Fit trainingscentrum , gevestigd aan de Einsteinstraat 6 , 9285WP te Buitenpost onder Kamer van Koophandel nummer: 67444342

2. Safe en Fit trainingscentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van een van de Safe en Fit trainingscentrum genoemd op de website www.safeenfit.nl (“Website”) als ook bij uw gebruik van de Website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij een Safe en Fit trainingscentrum af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.safeenfit.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Wat zijn persoonsgegevens?

3
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Safe en Fit trainingscentrum haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelen wij

4. In het kader van de dienstverlening van Safe en Fit trainingscentrum worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Als u via uw werkgever bent aangesloten worden uw gegevens via uw werkgever verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de Website (aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt Safe en Fit trainingscentrum deze informatie?

5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal Safe en Fit trainingscentrum deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Safe en Fit trainingscentrum die voor u interessant kunnen zijn. Safe en Fit trainingscentrum kan u ook na afloop van uw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Safe en Fit trainingscentrum te willen ontvangen.

Overdracht van uw gegevens

6. Safe en Fit trainingscentrum kan uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt kan Safe en Fit trainingscentrum u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

7. Indien Safe en Fit trainingscentrum een onderdeel verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Safe en Fit trainingscentrum wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

8.Tenslotte kan Safe en Fit trainingscentrum uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Safe en Fit trainingscentrum uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Beveiliging van informatie

10. Safe en Fit trainingscentrum gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Hoewel geen enkele service volledig veilig is, hanteren we onze normale procedures en voldoen we aan de wettelijke richtlijnen. We kunnen niet de veiligheid van uw gegevens garanderen, welke worden doorgestuurd naar onze site, dit is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen om onbevoegde toegang te voorkomen.

11. Safe en Fit trainingscentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Safe en Fit trainingscentrum en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens.

Cookies

12. Safe en Fit trainingscentrum maakt op haar Website gebruik van cookies. Safe en Fit trainingscentrum gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.

Safe en Fit trainingscentrum maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:
a. Functionele cookies: Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
b. Transactie cookies: Worden gebruikt als u een inschrijving heeft gedaan.
c. Montoring/analytics cookies: Hiermee kan Safe en Fit trainingscentrum anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.
d. Marketing of targeting cookies: Cookies die worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Safe en Fit trainingscentrum websites aanbiedingen gedaan kunnen worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses. Tevens kan Safe en Fit trainingscentrum automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als u er al gebruik van heeft gemaakt of als u ze al enkele keren heeft gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Ook zonder cookies kunt u advertenties van Safe en Fit trainingscentrum tegenkomen!

U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Contact

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Safe en Fit trainingscentrum voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Safe en Fit trainingscentrum:>

Safe en Fit trainingscentrum  Einsteinstraat 6 9285 WP Buitenposte-mail: klaas@safeenfit.nl

Wijziging Privacy Statement

13. Safe en Fit trainingscentrum behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

KPH 2022. All Rights Reserved.